FNL: Mediapolis at Mt. Vernon

Final Score

20 Mediapolis
43 Mt. Vernon